• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

 

Писарница Основног суда у Сјеници ради са странкама радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Разгледање списа врши се радним данима од 09.30 до 13.30 часова.

Контакт: Уписничар парничне писарнице на телефон: 020/5741-223 – локал 26.

Странка у парничној писарници може да оствари следећа права:

·        да сазна број предмета

·        име судије коме је предмет додељен

·        све информације о кретању предмета

·        извршити увид у предмет

·        молбом затражити препис или фотокопију писмена који се налазе у списима

·        добити потврду да је покренут спор

·        потврду да није покренут спор за развод брака

·        добити потврду правоснажности и извршности сваке судске одлуке