• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

 Кривична писарница се налази на првом спрату у згради суда, канцеларија бр. 6

    Странка се у кривичној писарници може информисати о следећим стварима:

·         броју предмета

·         имену судије којем је предмет додељен у рад

·         све информације о кретању предмета

·         разгледање и преписивање списа

·         молбом затражити препис или фотокопију писмена који су у предмету

    Кривична писарница издаје уверења да се против лица не води кривични поступак и да лице није под истрагом.

    Предаја захтева за издавање овог уверења се врши на пријемном шалтеру, а подизање готовог уверења је такође на пријемном шалтеру, у времену од 13:00 до 15:30 часова.

Образац можете преузети овде

   

    Такса за издавање уверења износи 190,00 динара.

   

    Уверење се издаје за територију за коју је надлежан Основни суд у Сјеници и Виши суд у Новом Пазару.