• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

Тип Датум Закључци 
Број пр.
pdficon1 16.05.2017. Решење о извршењу  Ив 122/15
pdficon1 17.05.2017.       Решење  И 369/15
pdficon1 19.05.2017.       Решење

 O 866/11

pdficon1 19.05.2017.       Решење  O 30/10
pdficon1 19.05.2017.       Решење  O 321/12
pdficon1 19.05.2017.       Решење  O 64/14
pdficon1 19.05.2017.       Решење  O 146/16
 pdficon1 28.08.2017        Решење П 1224/16
pdficon1 13.09.2017 Решење Иив 33/17
pdficon1 14.19.2017  Решење O 878/13 
pdficon1 14.09.2017 Решење О 118/17
pdficon1 14.09.2017 Решење О 169/14
pdficon1 14.09.2017 Решење О 199/16
pdficon1 14.09.2017 Решење  
 pdficon1 30.10.2017 Закључак Иив 48/2017
pdficon1 30.10.2017 Закључак Иив 46/2017
pdficon1  08.11.2017 Решење Пл 30/2016 
pdficon1 28.12.2017  Закључак  Ии 64/2017 
 pdficon1 06.02.2018  Закључак   П2 3/2017 
  03.03.2018  Решење  П 290/2015
pdficon1 27.04.2018 Решење О 914/2013 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 807/2011 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 157/2011 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 182/2017 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 199/2016 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 806/2012 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 121/2016 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 14/2018 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 878/2013 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 59/2010 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 1104/2011 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 2362/2010 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 948/2013 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 169/2014 
pdficon1 27.04.2018 Решење О 746/2013 
pdficon1 15.05.2018 Решење O 882/2011 
pdficon1 15.05.2018 Решење  O 757/2013
pdficon1 15.05.2018 Решење O 212/2014
pdficon1 15.05.2018 Решење O 650/2012
 pdficon1 29.03.2019   Решење  Ив 81/2014 
  pdficon1  07.05.2019  Решење К 142/2018 
 pdficon1 07.05.2019    Решење К 5/2019 
  21.05.2019   Решење  ик 2/2019 

 

Тип Заказано Закључци јавних извршитеља
Број пр.
pdficon1 12.07.2017. Закључак о продаји-друго рочиште  ИИ 506/2016
pdficon1 09.06.2017 Закључак И.ИВК 2246/2014
 pdficon1  09.08.2017  Предлог за извршење   Иив 1/2017
 pdficon1  09.08.2017  Закључак  Иив 122/2016
 pdficon1  09.08.2017  Предлог за извршење   Ии 97/2017
 pdficon1  09.08.2017  Решење о извршењу  И.Ивк112/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу  И.Ивк 32/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 30/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 119/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 1008/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 1000/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 397/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 334/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 978/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.И 64/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.И 81/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.И  95/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.И 79/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ив 31/2017
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.И 61/2017
 pdficon1 09.08.2017 Закључак И.Ивк 18361/2014
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 896/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 1002/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 987/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 506/2016
 pdficon1 09.08.2017 Решење о извршењу И.Ивк 934/2016
 pdficon1  09.08.2017   Закључак     И.Ивк 3610/2014
 pdficon1 11.08.2017  Решење   П 409/2016 
 pdficon1 11.08.2017 Решење  П 1224/2016
 pdficon1 11.08.2017 Решење о извршењу  
 pdficon1 11.08.2017 Решење о извршењу Иив 336/2016 
 pdficon1 11.08.2017 Решење о извршењу Иив 165/2016 
 pdficon1 11.08.2017 Решење о извршењу  
 pdficon1 11.08.2017 Решење о извршењу Ии 108/2016
 pdficon1 14.08.2017  Решење о извршењу    Ии 105/2017
 pdficon1 06.11.2017 Закључак Ии 174/2017
 pdficon1 06.11.2017 Решење о извршењу Ии 692/2017
 pdficon1 29.11.2017 Закључак  Ии 140/2016
 pdficon1 29.11.2017 Закључак И.ИВК 18415/2014
 pdficon1 29.11.2017 Закључак И.ИВК 3783/2014
 pdficon1 29.11.2017

Закључак

И.И 688/2017
pdficon1 29.11.2017

Решење о извршењу

И.И 618/2016
pdficon1 26.12.2017

Закључак о првој продаји

И.ИВК 1524/2016
 pdficon1 26.12.2017

Решење о извршењу

И.И 176/2016
pdficon1 26.12.2017

Закључак

И.И 688/2016
 pdficon1 26.12.2017

Решење о извршењу

И.ИВК 345/2017
pdficon1 26.12.2017

 Решење о извршењу

И.ИВК 306/2017
pdficon1 13.03.2018

Решење о извршењу

И.Ивк  460/2017
pdficon1 13.03.2018

Решење о извршењу

И.И 227/2017
pdficon1 13.03.2018

Решење о извршењу

И.нт 111/2017
pdficon1 15.03.2018

Предлог за извршење

И.Ивк 1635/2014
pdficon1 15.03.2018

Закључак

И.И 688/2017
pdficon1 13.03.2018

Закључак

И.И 688/2017
pdficon1 13.03.2018

Предлог за извршење

И.И 3/2018
pdficon1 15.03.2018

Предлог за извршење

И.Ивк 967/2017
pdficon1 15.03.2018

Предлог за извршење

И.ИВК 969/2017
pdficon1 23.05.2018

Закључак о продаји

И.Ии 763/2017
pdficon1 23.05.2018

Закључак о продаји

И.И 513/2016

 

Тип Донет Закључци о предаји и додељивању ствари
Број пр.
pdficon1  29.11.2017  Закључак од 17.11.2017 године.  И.ИИ 336/2016
pdficon1