• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 

15.03.2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника Муховић Заима у предмету И бр 32/2016

20.03.2017-ЗАКЉУЧАК- ДРУГА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника Тотић Џемала у предмету И бр. 4111/2010

20.03.2017- ЗАКЉУЧАК- ДРУГА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника Дацић Рашида у предмету Ив бр. 19684/2010

20.03.2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА покретних ствари извршног дужника Аничић Велибора у предмету И бр. 1336/2013

20.03.2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ  ствари извршног дужника Вујовић Милоша у предмету И бр. 392/2013

20.03.2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ ствари извршног дужника Вујовић Милића у предмету Ив бр. 30/2016

28.03.2017- ЗАКЉУЧАК- ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ ствари извршног дужника Циљевић Ремза у предмету Ив бр. 2442/2012

31.03..2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Хукић Шака у предмету И 482/2016

31.03.2017- ЗАКЉУЧАК - ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Зорнић Рифата у предмету И 23/2016

05.04.2017- ЗАКЉУЧАК- ОБУСТАВЉА се продаја покретних ствари извршног дужника Зорнић Рифата ( И 23/2016)

25.04.2017-ЗАКЉУЧАК-  ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Авдовић Авдунасера у предмету Ив 250/2015

27.04.2017-ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Зорнић Исмета у предмету Ив 115/2014

27.04.2017-ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Шаљић Мирфата у предмету И 216/2012

12.05.2017- ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Авдовић Абдулансера у предмету Ив 250/2016

17.05.2017-ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Шаљић Мирфата у предмету И 216/2012

17.05.2017-ЗАКЉУЧАК- ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Зорнић Исмета у предмету Ив 115/2014

18.05.2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Попадић Срђана у предмету И 1046/2013

18.05.2017-ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Пешић Радољуба у предмету И1046/2012

23.05.2017- ЗАКЉУЧАК- ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног  дужника Сојчић Александра у предмету Ив 9/2013

23.05.2017- ЗАКЉУЧАК- ДРУГА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Муратовић Алмира у предмету И 3687/2013

12.07.2017- ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Муратовић Исмета у предмету Ив 204/2016

15.09.2017--ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Попадић Срђана у предмету И 1046/2013

07.06.2018-ЗАКЉУЧАК- ПРВА ПРОДАЈА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ извршног дужника Бајровић Ермедина у предмету И.И 248/2017