• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Од дана 20.09.2016. године, на електронској огласној табли суда, врши се објављивање огласа о јавном надметању у вези продаје путем јавне лицитације покретних и непокретних ствари у извршном поступку, а у складу са чл. 96 и чл. 97 Закона о извршењу и обезбеђењу. Електронска огласна табла ће садржати све информације које су до сада биле доступне само на одређеним локацијама у оквиру просторија суда, а односе се како на огласе, тако и на обавештења о раду Основног суда у Сјеници. Систем администратор се стара о благовременом и уредном истицању и уклањању огласних примерака на огласну таблу, ставља белешку о дану истицања и уклањања огласног примерка, потписује белешку, оверава је печатом и улаже у одговарајући спиc.

тип заказано закључци о продаји непокретности
број пр.
pdficon1 15.06.2017. Закључак о продаји непокретности  Иот 52/2017
pdficon1  07.06.2018  Закључак о продаји непокретности јавним надметањем  И.И 255/2017
pdficon1  03.09.2018
 Закључак о продаји непокретности јавним надметањем
 И.И 255/2017
pdficon1  28.03.2019  Закључак о продаји непокретности јавним надметањем  Ив 2442/2012
pdficon1  25.04.2019  Закључак о продаји непокретности   И.ИВ 338/2016
pdficon1  16.05.2019  Закључак о продаји непокретности- други пут  Ив 2442/2012
pdficon1  30.05.2019  Закључак о продаји непокретности И.И 165/2018
pdficon1  30.05.2019  Закључак о продаји непокрености И.ИВ 338/2016
pdficon1      
pdficon1      
pdficon1      
pdficon1      
pdficon1      
pdficon1