• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ

Ахмета Абдагића бб

36310 Сјеница

Телефонска централа

020/5741-223

Телефакс

020/5741-019

е-маил

uprava@sj.os.sud.rs

Председник суда

телефон: 020/5741-019

 

 Извршитељ  020/5741-223, лок: 14  

ИКТ служба

  020/5741-223, лок: 14

Писарнице

телефон: 020/5741-223

лок:  26

Рачуноводство

телефон: 020/5741-223 

 лок: 18