• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Председник Основног суда у Сјеници, судија Смајовић Вејсил, након разматрања извештаја о раду овог суда за 2017.год и утврђивања броја нерешених старих предмета у свим судским одељењима на основу чл. 12 Судског пословника донео је Програм решавања старих предмета.

Програм решавања старих предмета за 2020. годину можете преузети ОВДЕ