• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Основни суд у Сјеници тромесечно, шестомесечно, годишње и трогодишње сачињава извештаје о раду суда, одељења и судија, по прописаној јединственој методологији и доставља их Министру, Вишем суду у Новом Пазару, Врховном касационом суду и Високом савету судства.

Извештаји о раду сачињавају се према посебним обрасцима и упутствима који су прописани судским пословником.

Статистичке извештаје сачињава систем администратор суда.

Извештај о раду Основног суда у Сјеници за 2015. годину  можете преузети ОВДЕ

Деветомесечни извештај о раду Основног суда у Сјеници за 2016.годину можете преузети ОВДЕ

Извештај о раду Основног суда у Сјеници за 2016. годину, можете преузети ОВДЕ

Наративни део извештаја Основног суда у Сјеници за 2016. годину, можете преузети ОВДЕ

Шестомесечни извештај о раду Основног суда у Сјеници за 2017.годину можете преузети ОВДЕ

Извештај о раду Основног суда у Сјеници за 2017. годину, можете преузети ОВДЕ

Извештај о раду Основног суда у Сјеници за 2019. годину, можете преузети ОВДЕ