• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

 У складу са чл. 57. Закона о јавним набавкама “Службени гласник РС” број 124/2012, Основни суд у Сјеници омогућио је заинтересованим лицима да преко интернет презентације суда прате поступке јавних набавки који се спроводе пред овим судом.

 

Јавни позив за доставу понуда

 

ЈН бр.1/2018-  " Израда термофасаде" на згради Основног суда у Сјеници

Рок за доставу понуде: 30.03.2018. do 12:00
Позив за подношење понудаpdf
Конкурсна документација→ pdf

Oдлука о додели уговора→ pdf

 

 


Јавни позив за доставу понуда

 

ЈН бр.1 Поправка котлова " Нео Вулкан III"

Рок за доставу понуде: 20.01.2017. do 12:00
Позив за подношење понудаpdf
Конкурсна документација→ pdf

 

Овим путем обавештавамо заинтересоване понуђаче да се у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15) врши измена и допуна конкурсне документације од 13.01.2017. године, у поступку мале вредности –Ремонт котла " Нео Вулкан III" 1/ 2017.

Измена и допуна конкурсне документацијеpdf

 

Oдлука о додели уговора pdf


 Јавни позив за доставу понуда

 

ЈН бр.2 " Разна рачунарска опрема

Рок за доставу понуде: 30.03.2017. do 12:00

 

Позив за подношење понудаpdf
Конкурсна документација→ pdf

Овим путем обавештавамо заинтересоване понуђаче да се у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/15, 68/15) врши измена и допуна конкурсне документације од 20.03.2017. године, у поступку мале вредности –Набавка разне рачунарске опреме број  2/ 2017.

 

Измена и допуна конкурсне документацијеpdf

 

Питања и одговори у вези ЈНМВ 02/2017 pdf
  Oдлука о додели уговора pdf

  Oбавештење о закљученом уговоруpdf


Јавни позив за доставу понуда

 

ЈН бр.3 " Регистрација службених возила

Рок за доставу понуде: 29.03.2017. do 12:00

 

Позив за подношење понудаpdf
Конкурсна документација→ pdf

Oдлука о додели уговора→ pdf


 Јавни позив за доставу понуда

 

ЈН бр.4/2017"Набавка компатибилних тонера "

Рок за доставу понуде: 21.04.2017. do 12:00
Позив за подношење понудаpdf
Конкурсна документација→ pdf

 

Питања и одговори у вези ЈНМВ 4/2017pdf

  Oдлука о додели уговора pdf

 


 Јавни позив за доставу понуда

 

ЈН бр.5/2017"Набавка канцеларијског материјала"

Рок за доставу понуде: 21.04.2017. do 12:00
Позив за подношење понудаpdf
Конкурсна документација→ pdf

  Oдлука о додели уговора pdf

Oглас за продају покретних ствари

Рок за доставу понуде је 26.10.2017 до 12,00 часова
Оглас за продају покретних ствари pdf