• Судница

  • Зграда суда

  • Судница

  • Хол

  • Судница

Правила понашања у Основном суду у Сјеници за време проглашене ванредне ситуације.

Упутство о понашању за време ванредне ситуације које се ставља ван снаге

УПУТСТВО О РАДУ ОСНОВНОГ СУДА У СЈЕНИЦИ ЗА ВРЕМЕ ПРОГЛАШЕНЕ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Добродошли на сајт Основног суда у Сјеници

Поштовани грађани,

 Посетом наше интернет презентације можете се упознати са значајним питањима везаним за рад овог суда, информацијама које се односе на надлежност, организациону структуру, овлашћења и обавезе председника суда и осталих запослених, распоред послова у суду, радом појединих служби, али и са бројним другим корисним информацијама које ће Вам омогућити да пре доласка у Основни суд у Сјеници будете благовремено и тачно информисани.

 

Oсновни суд у Сјеници
Ахмета Абдагића бб,

36310 Сјеница

Централа – 020/ 5741-223
Управа – 020/ 5741- 019
Факс - 020/ 5741- 019

ПИБ: 108341663
JББK: 91298
МАТИЧНИ БРОЈ: 17865633

 

                                     ЖИРО РАЧУНИ:

                                          РЕДОВАН РАЧУН:

                                          840- 1620- 21

                                          ТАКСЕ
                                          840-30666845-19

                                          ДЕПОЗИТ
                                          840- 452802- 13

                                          КАЗНЕ И ТРОШКОВИ ПОСТУПКА:
                                          840-30667845- 26